AFAD CBS TABANLI GEÇİCİ KENT YÖNETİM SİSTEMİ

Bu projenin amacı, ülkemizde meydana gelen afetlerden sonra vatandaşların geçici olarak barındırılmaları için kurulacak konteyner ve çadır kent gibi geçici yerleşimlerin yönetiminin AFAD merkezinden CBS ortamında entegrasyon altyapısı üzerinde izlenmesi ve yönetimidir.

 

Sistem üzerinde aşağıda belirtilen modüller yer almaktadır.

 

  • Coğrafi Bilgi Sistemi Yönetimi

Bu modül geliştirilirken belirli bir CBS ürününe bağımlılığı azaltmak üzere ADAPTOR katman teknolojisi

kullanılarak CBS bağımsızlığı sağlanacaktır. Böylece AFKEN ürünü değiştirilmeden her bir CBS ürünü için sadece yeni bir adaptör yazılarak yazılım dünyanın herhangi bir yerinde mevcut sistemlere kolayca entegre

olabilecektir.

 

  • Depo Yönetimi Modülü

Tüm geçici kentlere gönderilen ayni yardımların dağıtımının anlık izlenmesi amaçlanmaktadır.

 

  • Erişim ve Yetkilendirme Modülü

Sinle Sign On kullanımı için JASIG.ORG konsorsiyumun CAS (Central Authantication Service) projesi

kullanılacaktır. Role Based Access Control ve Spring Security kulanılacaktır. Böylece güvenli ve rol tabanlı

erişim ve yetkilendirme sistemi kurulmuş olacaktır.

 

  • Kent İzleme Modülü

Geçici kentlerde bulunan geçiş kontrol sistemlerinin tüm verileri merkezi olarak izlenecek, mağdur analizleri

yapılabilecektir.

 

  • Kent Resmi Modülü

Ortak Resim yaklaşımı ile CBS üzerinde tüm geçici kentlerin dinamik verilerinin izlenmesi ve analiz edilmesi

amaçlanmaktadır.

 

  • Kent Sakini Modülü

Yardımlardan faydalanan ve geçici kentlerde barınacak kişilerin kayıtları tutulacak ve analizleri yapılacaktır.

 

  • Log İzleme Modülü

Kişi ve sistem seviyesinde oluşturulan kayıtların tarihsel bazda izlenmesi ve sistemin güvenli yönetilmesi

amaçlanmaktadır.

 

  • Personel Yönetim Modülü

Sahada ve merkezde görevli birimlerin tam entegrasyon içinde çalışmasını, veri paylaşmasını, görevlendirme ve takip yapılmasını sağlayan modüldür.

 

  • Sistem Yönetim Modülü

Tüm sistem ihtiyaçlarının ve altyapıların kurgulandığı ve yönetiminin yapıldığı modüldür.

 

  • Yardım Yönetimi Modülü

Tüm geçici kentlere gönderilen nakdi yardımların dağıtımının anlık izlenmesi amaçlanmaktadır.

Adres

Mavinci Teknokent

Telefon

(312) 253 44 44

Cep Tel

(532) 608 33 34

Adres

Hacettepe Teknokent 4. Arge Binası

95 / 5 Beytepe

ÇANKAYA ANKARA

E-Posta

info@mavinci.com.tr

Bizi Takip Edin